شرکت دانافولاد

شرکت بازرگاني دانافولاد در سال 1398 توسط سهامداران شرکت نوين کاوه کهندژ با هدف خريد و فروش فولاد تاسيس گرديده است.

اعضای شرکت

رسول رشیدی
فروش
داخلی 1
...
محمد علی نصیران
تدارکات و خرید
داخلی 2
...
مجید زمانی
پیگیری سفارشات
داخلی 4
...
مجید شیاسی
مالی
داخلی 5
...
حسن مویدی
فنی مهندسی
داخلی 7
...
محمد رضا محمودیه
مدیریت
داخلی 8
...